PIEDĀVĀJAM ŠĀDUS PAKALPOJUMUS

 • Pievedceļu izbūve

 • Būvlaukuma sagatavošana celtniecībai
 • Kanalizācijas u.c. tranšeju rakšana
 • Būvju nojaukšana, būvgružu izvešana, un citi būvdarbi

 • Zāliena ierīkošana un ar to saistītie darbi
 • Bruģēšana
 • Teritorijas uzkopšana

 • Dīķu rakšana

Būvlaukuma sagatavošana celtniecībai

 • Teritorijas sagatavošana būvdarbu uzsākšanai, pamatu rakšana un aizbēršana
 • Kanalizācijas u.c. tranšeju rakšana
 • Vecu pamatu, celmu, koku u.c. objektu savākšana un citi ar tehniku saistīti darbi 
 • Būvju nojaukšana, būvgružu izvešana u.c. būvdarbi

Pievedceļu izbūve

Piedāvājam pilnu ceļa izbūves procesu
 • Vietās, kur līdz šim nav bijis ceļš, nodrošinām pilna servisa pakalpojumu ar vietas sagatavošanu, materiālu piegādi un ceļa izbūvi
 • Jau esoša ceļa atjaunošanas darbi


Teritorijas labiekārtošanas darbi

 • Zāliena ierīkošana un ar to saistīti darbi
 • Teritorijas uzkopšana
 • Līmeņa pacelšana, reljefa izlīdzināšana
 • Dīķu rakšana

Bruģēšana

 • Ietvju, pagalmu, piebraucamo ceļu u.c. teritoriju bruģēšana
 • Bruģakmens ieklāšana
 • Pamatnes rūpīga sagatavošana, lai bruģis kalpotu ilgi